Bank Asya yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrinin ardından, Afyonkarahisar'daki bazı vatandaşlar, banka şubesine gelerek hesaplarına para yatırdı. (Ali Kemal Akan - Anadolu Ajansı)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sürat Basım ile Forum İnşaat’a ait Bank Asya hisselerinin ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılması kararını açıkladı. BDDK, Kaynak Holding’in kontrol gücüne sahip olduğu Sürat Basım ile Forum İnşaat’a ait Bank Asya Pay defterine kayıtlı nitelikli hisselerin temettü dışındaki tüm ortaklık haklarını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasını uygun gördü.

Kamu Aydınlatma Formu Gönderildi

Borsa İstanbul’a Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından iletile Kamu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamada “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 27 Şubat 2015 tarih ve 6207 sayılı Kararı uyarınca;  Asya Katılım Bankası AŞ’de (Banka) A grubu nitelikli paya sahip Sürat Basım Yayın Reklamcılık ve Eğitim Araçları Sanayi Ticaret AŞ ile Forum İnşaat Dekorasyon Turizm Sanayi Ticaret AŞ’de kontrol gücünü elinde bulunduran Kaynak Holding AŞ’nin hisselerinin tümünün Hollanda’da mukim bir özel limited şirket olarak 16 Ocak 2015 tarihinde kurulan INL Partners B.V. şirketine devir işleminin 29 Kasım 2012 tarihli ve 5054 sayılı Kurul Kararına aykırı şekilde izin alınmaksızın yapılması nedeniyle, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 18. maddesinin yedinci fıkrası hükmüne istinaden Kaynak Holding AŞ’nin kontrol gücüne sahip olduğu Sürat Basım Yayın Reklamcılık ve Eğitim Araçları Sanayi Ticaret AŞ ile Forum İnşaat Dekorasyon Turizm Sanayi Ticaret AŞ’ye ait Banka pay defterine kayıtlı A grubu hisselerin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildiği bildirildi.”

Forum İnşaat’ın 9,63 Hissesi Bulunuyor

Bank Asya’nın 30 Eylül 2014 tarihinde yapılan konsolide olmayan finansal tablosuna göre 360 milyon TL nominal değerli A grubu niteliğine sahip yüzde 40’lık payı içinde Sürat Basım’a ait olan yüzde 6,74 ve Forum İnşaat’ın yüzde 9,63 hissesi olduğu gözler önüne serildi. Bunun yanı sıra Bank Asya geçtiğimiz zaman zarfında KAP’a göndermiş olduğu bildirgede 2014 yılsonu finansal raporların bildirimi için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ek süre istediği ve buna karşılık SPK’nın 9 Mart gününe kadar zaman verdiği açıklandı.

Bank Asya Aldığı Ek Sürede de Verimli Olamadı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Bank Asya’nın yönetim kurulunu belirleyen yüzde 40’lık imtiyazlı payın yüzde 63’lük bölümünün tamamının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi. BDDK, Bank Asya’dan pay sahibi 185 ortağın durumlarını gösteren bilgi ve belgelerin 2 Ocak 2015 tarihine kadar kendilerine göndermelerini talep etmişti. Fakat Bank Asya’dan zamanın yetersiz olduğu çağrısını alan BDDK, ocak ayının son günlerine kadar ek süre vermeyi kabul etmişti.

Verilen ek süreye rağmen 2 Şubat 2015 tarihine kadar olan süre de 185 pay sahibinden sadece 53’üne ait bilgi ve belgeleri gönderebilen Bank Asya, 132 ortağa ait olanları gönderememişti. Gönderilemeyen bilgi ve belgeler yüzde 63’lük bir paya sahip olan 132 ortakta aranan özelliklerin tespit edilememesine ve bu durumun belirsizlik yaratarak şüpheye düşülmesine neden oldu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here