Bozcaada ve Gökçeadayı “bağ evi” adı altında imara açmakta olan düzenleme Çevre ve Şehircilik Bakanlığının revize edip onaylamış olduğu 1/100 bin ölçekli plan kapsamından çıkartıldı. Fakat Gökçeada turizm alanı adı altında imara açılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, meslek odalarından gelen itirazlar sebebiyle revize ederek yeniden onaylamış olduğu Balıkesir-Çanakkale bölgesi 1/100 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nı kendi sitesinde yayına soktu. Bozcaada ve Gökçeadayı “bağ evi” olarak imara açan yeni düzenleme plandan çıkartıldı. Fakat geçmiş planlarda Bozcaada ile ilgili yer alan itiraza konu olan kıyı bölgelerinin büyük bir bölümünün turizm alanı denilerek imara açılması ve Gökçeada ile ilgili herhangi bir itirazın dikkate alınmaması ile yeni imar düzenlemesi sorunları devam ediyor.

Bozcaada’da İmara Açılan Alan Azalıyor

Geçmiş dönemlerde hazırlanan 1/100 binlik plan Bozcaada’nın güney kıyılarını turizm alanı, doğal sit alanı olan Akvaryum koyu ve bölgelerini kentsel gelişim alanı olarak imara açmıştı. Eski plan yine adadaki bütün tarım alanlarını bağ evi adı altında yapılaşmaya açıyordu. Gelen itirazlardan sonra Akvaryum Koyu ve etrafındaki kentsel gelişim alanları kaldırıldı. Bağ evi adı altında tarım alanlarını imara açan düzenleme yeni plana giremedi. Fakat Bozcaada’nın güney kıyıları yeni planda da turizm alanı olarak gösterildiğinden dolayı bu bölgedeki yapılaşma adanın doğallığını kaybedeceği konusunda çeşitli endişeleri de beraberinde getiriyor.

Gökçeada için Süreç Başlıyor

Yine eski planlara göre 1/100 binlik Gökçeada ile alakalı yapılan düzenlemeler yeni hazırlanan 1/100 binlik planda olduğu gibi yer alıyor. Yeni plana göre Gökçeada’nın yaban hayatı koruma ve geliştirme alanı, arkeolojik sit alanı olan incirlik kıyıları, flamingo göç yolundaki tuz gölünün doğusu ve batısındaki sulak alan ve doğal sit alanı olan güney sahillerinin tamamına yakın bir kısmı turizm alanı olarak imara açılacak.

Nüfus Artışı Azalıyor

2014 tarihinde ilk defa düzenlenen 1/100 binlik planda yer alan Çanakkale Boğaz Köprüsü revize edilmiş şekilde yeni planda da yer alıyor. Yeni plana göre Çanakkale Boğaz köprüsü İstanbul – İzmir transit otoyolu çevresinde Gelibolu ve Lapseki arasına konumlandırılacak.

İlk planda nüfusu 1 milyon 654 bin olan Çanakkale ve Balıkesir bölgesinin 2040 yılında sahip olacağı nüfus 4 milyon 600 bin olarak tahmin ediliyordu. Nüfusu üç katı kadar yükselten düzenlemeye meslek odaları tarafından yoğun bir tepki gelince, yeni plana göre Balıkesir ve Çanakkale için 2040 yılı için öngörülen nüfus rakamı 2 milyon 800 bin olarak belirlenmiş oldu.

Bozcaada ve Gökçeada’daki tarım alanlarını bağ evi olarak imara açan plan notları 1/100 binlik yeni plandan tamamen çıkartıldı. Bu duruma göre Bozcaada ve Gökçeada’da tarım arazisi olan bölgelerde herhangi bir şekilde konut yapılamayacak. Fakat yeni plana göre, Balıkesir ve Çanakkale şehir merkezlerindeki büyük bölgeler, Çanakkale, Balıkesir kıyıları, Çanakkale Boğazının kuzey kısımları ile Edremit Körfezi ve Edremit zeytinlik alanları kentsel gelişim olarak imara açılacak.

Geçmiş dönemlerde düzenlenen planda Gökçeada’nın güney sahilleri, Çanakkale’nin batı kıyıları ile birlikte Saros Körfezi, Şirinköy-Uğurlu doğu bölgesinde ormanlık alan, Avşa adasının kıyı bölgelerinin %90’lık kısmı ve Paşalimanı adasını ormanlık bölgeleri dışındaki tüm sahiller turizm alanı olarak belirlenmişti. Yeni plana göre, bu bölgeler tekrar turizm alanı olarak belirlenmiş oldu ve bu bölgelerde turizm alanı adı altında yapılaşma uygulanabilecek. Ayrıca Çanakkale kuzey kıyı kısımlarında termik santral kurulması fikrinin de değerlendirme altına alınabileceği söyleniyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here