Doğal gaz denilince akla ilk gelen ülkelerden bir tanesi Rusya’dır. Rusya’nın bu sektörde ne denli etkili olduğunu bilmeyen insan sayısı neredeyse yok denecek kadar azdır. Sektör üzerinde net bir hakimiyete sahip olan Rusya yeni projeler ile bu hakimiyetini bir adım daha ileriye taşımaktadır. Bu projelerden bir tanesi de Türk Akımıdır. Türk Akımı adı verilen proje aslına bakılırsa sürpriz bir biçimde ortaya çıkmıştır. Bu sürpriz ortaya çıkışın ana nedeni maddi tasarruftur. İlk olarak Avrupa’ya doğal gaz götürmek için güney hattı denilen bir projeyi uygulamaya koymayı düşünen Rusya ortaya çıkan masrafların çok fazla olduğunu görünce bu amacına başka bir yöntem il ulaşmayı denemiştir. Bu noktada masrafların kısıtlı olmasının ana nedeni deniz vasıtası ile doğalgaz taşınacak alanın kısıtlı olmasıdır. Güney hattı planına net bir biçimde dahil edilmeyen ve dışarıda bırakılan Türkiye Türk akımı olarak adlandırılan planın tam olarak ana noktasında bulunmaktadır.

Türkiye’nin üzerinden Avrupa’ya doğal gaz taşımayı hedefleyen bu projenin Avrupa’daki rotası için akılda bulunan bazı seçenekler vardır. Bu seçeneklerde ilki; Yunanistan, Bulgaristan Romanya, Macaristan şeklinde ilerlemektedir. İkinci planda ise; Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Macaristan olarak belirlenmiştir. Ortada sözü geçen üçüncü doğalgaz taşıma planında ise boru hattı şu yönde ilerleyecektir; Yunanistan, Arnavutluk, İtalya. Bu planlardan hangisinin uygulamaya koyulacağı tam olarak bilinmemektedir. Yunanistan’ın içerisinde bulunduğu ekonomik kriz nedeni ile duraklardan biri olup olmayacağı bile tam olarak netleşmemiştir. Bu nedenle Türk akımı konusunda akıllardaki soru işaretleri hale yerlerini korumaktadır. Ortada bulunan bir diğer sorun ise Avrupa’nın alt yapı problemidir. Avrupa’da mevut olarak bulunan boru sistemlerinden hiçbirinin gücü Türk akımı ile bu noktalara iletilecek olan Doğalgaz akışını sağlayabilecek kuvvete sahip değildir. Bu sorunun da ortadan kaldırılması için uzmanlar hala görüşmekte ve bir karara varmaya çalışmaktadırlar. Bu alt yapının sağlanması durumunda Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacının büyük bir paydası Rusya tarafından karşılanmaya başlayacaktır. Petrol ve doğalgaz piyasaları da bu projenin nasıl ilerlediğini merakla takip etmektedirler.

Türkiye’nin Güney Akımının dışında bırakılmasının asıl sebebinin ise Nabucco pojesi olduğu iddia edilmektedir. Bu proje ile Türki cumhuriyetler Rusya’yı dışarıda bırakarak Avrupa’ya doğalgaz taşıma planları kurmuş ve projenin ana geçiş noktası olarak da Türkiye’yi seçmişlerdir. Rusya’nın tam manası ile dışlandığı bir projede kilit aktör rolünü alan Türkiye dolayısıyla Güney akımı projesinin dışında bırakılmıştır. Güney akımının hem masraf fazlalığı hem de Avrupa Birliği mevzuatlarına uymaması gerekçesi ile iptal edilmesi üzerine Rusya Türkiye üzerinden doğalgaz akışını sağlamaya mecbur kalmıştır. Bu durum sonucunda da ortaya Türk akımı projesi çıkmıştır. Türk Akımı projesi ile alakalı olarak ne doğalgaz alacak olan şirketler ne de gerekli olan altyapı çalışmaları netleşmiştir. Dünya piyasalarında hakim olan belirsizlik havasının da etkisi ile proje ile alakalı gelişmeler ağırdan alınmaktadır. Eğer bu proje hayata geçerse Türkiye Rusya’nın ikinci büyük doğalgaz pazarı haline gelecektir. Türk Akımı ile alakalı sorunlardan bir diğeri de bankalardan alınacak olan kredi ile alakalıdır. Projenin Avrupa ayağının tamamlanması için yüksek meblağlarda paralara ihtiyaç duyulduğu birçok uzman tarafından belirtilmektedir. Bu nedenle Avrupa bankalarından alınacak olan krediler proje için hayati bir önem taşımaktadır. Bu kredilerinin verilmesi için projenin AB standartlarına ve mevzuatlarına uygun bir biçimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi halde bankalar bu proje için gerekli olan bütçeyi sağlamayacaklardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here