Ülkemiz sürekli gelişmekte olan bir ülke olarak varlığını daim ettirirken bazı sorunlarından ne yazık ki hala daha kurtulabilmiş değil. Bu problemlerin en büyüğü ve belki de en önemli olanı işsizlik. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de her gün tam tamını 1649 kişi işsiz kalıyor. Ayrıca ülke genelindeki toplam işsiz sayısı ise maalesef 3 milyon 120 bin oranını aşmış durumda. Her geçen yıl bir önceki seneye göre işsizlik oranı daha da fazlalaşıyor. Bu problemi yüzdeye vuraca olursak bu yıl %10. 7 ile son 4 yılın en büyük işsizlik yüzdesine ulaşmış durumda.

İşsizlik Artışının En Önemli Nedeni

Türkiye istatistik kurumunun yaptığı araştırmalara göre ortaya çıkan bu verilerdeki olumsuz artış bazı önemli nedenlerden kaynaklı olarak gelişiyor. Bu nedenlerin en önemlisi ise Suriyeli mültecilerin ülkeye biyometrik kimlik verilerek kaydolması sonucunda işgücü katılımında ortaya çıkan büyük artış. Bir ülkede işsizlik oranını azaltmak için büyüme oranını %5 altında indirmemek gerekir. Başka bir neden ise farklı sektörlerdeki kurum ve işletmelerin istihdam sağlama konusunda oldukça yetersiz kalması.

Sanayi Sektörünün İstihdamdaki Olumsuz Etkisi

Ne yazık ki istihdam sağlanmadıkça ve istikrarı bir istihdam politikası yaratılmadıkça işsizler ordusu giderek daha da büyük bir mevcut haline gelecek. Ülkemizin %45 lik istihdam oranı mevcut ve bu veri ne yazık ki ilerletilemiyor. Özellikte sanayi alanında yaşanan istihdam problemi işsizlik sorununu temellerini atan sebep. Ayrıca sektörde elde edilen üretim verilerinden de anlaşılacağı gibi bu sorun bir süre daha devam edeceğe benziyor.

Oysa hizmet ve inşaat alanlarında bir ayda yaklaşık 50 bine yakın istihdam olanağı sağlanabiliyor. Ne yazık ki genç yaş grubu olan 15-24 arası insanların iş bulabilme oranı oldukça az ve % 20 derecesindeki işsizlik oranını bu grup kapsıyor.

Kadınların İşgücü Dışında Kalışı ve Bunun Kaynakları

Kadınların geneli yapılan araştırma sonuçlarına göre işgücü dışında kalıyor ve bu insanların sayısı 20 milyonu aşmış durumda. Bu artışın en önemli nedenlerinden biri ev hanımı olarak hayatını idame ettirenlerin artışıdır. Sadece ev hanımı olan kadın sayısı ülkemizde 11 milyon 675 bin kişi olarak TUİK tarafından belirlendi. Kısacası bu verilerden çıkarılabilecek sonuç işgücü dışında olan kadınların yarsısından fazlası ev hanımı olduğudur.

Ayrıca bu işsizlik sorunundan kaynaklı olarak meydana gelen bir diğer büyük ve önemli problem ise kayıt dışı sigortasız olarak çalışan sayısında ortaya çıkan artış oldu. Tuik verilerine göre 2014 yılının Kasım ayında %33,9 seviyesinde seyretmekte ve sigortasız işçinin en çok çalıştırıldığı sektör %81,7 ile tarım sektörü oldu. Bunun dışındaki alanlarda ise % 22 oranında kayıt dışı işçi çalıştırılıyor.

Türkiye’nin adeta kanayan yarası haline gelen işsizlik ile ilgili verilen tüm oranlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen rakamlardır. Bu rakamlar gösteriyor ki işsizlik problemi uzun bir süre daha çözülemeyecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here