Türkiye geneline bakıldığında erkek işveren sayısı her ne kadar kadın işverenlerden fazla olsa da bu yıl kadın işverenlerin oranı geçen yıla göre 0,5 puan artış gösterdi. Bunun aksi durum erkek işverenlerde yaşandı ve onların oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 92 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2013 yılına ait olan Girişimcilik istatistikleri açıklandı ve buna göre toplam istihdam içerisinde 2013’te işveren olarak çalışanların payının yüzde 4,6 olduğu gözler önünde serildi.

Sektörel Dağılıma Göre Oranlar

Yapılan değerlendirmeler sonucunda yaş gruplarına göre işveren olarak çalışanların sektörel dağılımı göz önüne alındığında en yüksek payın yüzde 15 ile 4-44 yaş grubuna ait olduğu ve tarım dışı sektöründe ise yüzde 19,3 ile 35-39 yaş grubunun aldığı tespit edildi.

Yaş grubunun yanı sıra eğitim durumu incelendiğinde tarım sektöründe işveren olarak çalışanların yüzde 60,9’unu ilkokul mezunun oluşturduğu ve yüzde 11,7’sininde ilköğretimi ortaokul ve dengi meslek okul mezunlarının kapsadığı belirtildi. Tarım dışı sektörü değerlendirmelerinde ise durum değişiklik gösterdi ve ilkokul mezunu oranının yüzde 31,9, ilköğretim, ortaokul ve diğer okul mezunlarının oranının yüzde 16 olduğu açıklandı.

Bunun yanı sıra tarım dışı sektörde bulunanların yüzde 15,2’si genel lise, yüzde 24,4’ü ise yüksek okul ya da fakülte mezunundan meydana geldi. Geçtiğimiz yıl ile bu yılın verileri karşılaştırıldığında tarım sektöründe ilkokul mezunlarının payı 0,7 puan artış gösterirken, tarım dışı sektörde ise ilkokul mezunlarının payında yüzde 3’lük bir puan azalışı görüldü.

İşveren girişimlerinde 2013 yılına bakıldığında yeni kurulanların oranı yüzde 14,8 olarak belirlendi. Bunların yüzde 73’ü ferdi mülkiyet olarak saptanırken yüzde 17,2’sini de limited şirketlerinin oluşturulduğunu değerlendirmelere yansıdı. Değerlendirilen süreçlerde en yüksek kuruluşun oranının 2013 yılında yüzde 31,5 ile “toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleştirildiği belirtildi.

İşveren Girişimlerinde 2011 Yılında Kapanışlar Gözlendi

2011 yılında işveren girişimlerinde kapananların oranının yüzde 7,1 olduğu açıklandı. Bunların yüzde 49,8’i ferdi mülkiyet, yüzde 35,6’sı limited şirketlerden oluştu. En yüksek kapanış oranı yine 2011 yılında yüzde 31,6 ile “Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” sektöründe meydana geldi. İşveren girişimlerinden 2012 yılında kurulmuş olanların yüzde 79,4’ü 2013 yılına kadar varlığını sürdürmeyi başardı.

İşveren kayıtlarında yapılan değerlendirmelere göre, 2012 yılında kurulan ve 2013 yılına kadar sorunsuz bir şekilde faaliyette kalmayı başaran işveren girişimlerin yüzde 86,4’ünü ferdi mülkiyet oluştururken yüzde 8,9’unu ise limited şirketler meydana getirdi.

2012 yılında kuruluna ve 2013 yılına kadar hayatta kalmayı sürdüren işveren girişimler 2012 yılındaki işveren girişimlerin oluşturduğu istihdam oranı yüzde 77 olarak belirlendi. İş kayıtlarına göre 2013 yılında yer alan işveren girişimlerin yüzde 56’sı 2006 -2013 yılları arasında kuruldu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here