Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Rusya’ya ait kredi notlarını Baa3 seviyesinden Ba1 seviyesine düşürdü. Kredi notu görünümü artık Rusya için negatif bir etkiye sahip olarak yer alıyor.

Moody’s’in yaptığı açıklamaya göre, kredi notu indirimelerinin temel sebebi olarak, petrol fiyatlarında önlenemeyen düşüş ve döviz kurunun şokunun ülkenin mevcut olarak düşük olan orta vadeli büyüme beklentilerinin zayıflatılması gösterildi.

Rusya’nın kredi notunun Ba1 seviyesine düşürülmesinin ilk sebebi, Ukrayna’da devam etmekte olan kriz ile birlikte petrol fiyatlarındaki düşüş ve rubledeki değer kayıplarının ülkenin ekonomik ve finansal anlamdaki gidişatına yaptığı olumsuz etkiler oldu.

Moody’s’e göre, mevcut ve olması beklenen yaptırımlar, Rusya’nın döviz kurundaki erozyon, ısrarla düşmeye devam eden petrol fiyatları ve yüksek enflasyon tüketicilerin güvenlerini ve iş dünyasını negatif şekilde etkileyecek olarak gözlemleniyor. Rusya’nın bu yıl büyük bir durgunluk yaşayacağı ve 2016 yılında da bu yılın sıkıntılarının etkilerini yaşayacağı bekleniyor.

Açıklama aynı zamanda Rusya hükümetinin finansal açıdan gücünün mali baskılar ve kurdaki erozyonla birlikte artan sermaye sebebiyle daha da düşeceğini belirterek devam ediyor. Moody’s’in ileri sürdüğü bir diğer iddia ise, Rus yetkililerinin dış borçlarını ödemeye yönelik karar alma risklerinin düşük olması.

Son yıllarda yaşanmakta olan olayların Rusya ekonomisi üzerindeki etkilerin geçici olmadığı söyleyen Moody’s, negatif kredi notu görünümünün ülkenin finansal durumunu daha da kötüye götürecek potansiyel olarak politik ve ekonomik şartların büyük şokları yansıtacağını belirtti.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standart % Poor’s da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Rusya’nın BBB- olan kredi notunu yatırım yapılmayacak şekilde kabul edilen BB+’ya dönüştürdüğünü belirtmişti. Ayrıca Fitch Ratings’de yakın bir tarih içerisinde Rusya’nın kredi notunu BBB-‘ye indirmişti.

Kredi Notu Nedir?

Kredi notu veya kredi değerlendirmesi bir kişinin, şirketin ya da bir ülkenin kredi güvenilirliğinin belirlenmesidir. Kredi derecelendirmesi, bir borçlu kişinin kredi geçmişi hakkındaki yapılan değerlendirmelerden ibaret olacağı gibi, aynı zamanda borçlunun borcunu geri ödeyebilme imkanlarının ele alınması olarak da kullanılabilir.

Hesaplamalar mali geçmiş, cari varlık ve cari borçlar çerçevesinde yapılır. Kredi notu değerlendirmesi, borç veren ya da yatırımcılar için o borcun geri ödenme olasılıklarının tespit edilmesi için kullanılır. Fakat günümüzde sigorta primi, işe alıma uygunluk ve depozito oranlarının belirlenebilmesi için de kredi değerlendirmesi kullanılmaya başlanmıştır.

Bireysel Kredi Notu Derecelendirmesi

Kişilerin kendilerine ait gizli skorlarının kredi geçmişlerinin yer aldığı derecelendirmelerdir. Banka gibi finans kuruluşlarından kredi almak için başvuru yaptığınız zaman sizlerin kredi notunuz incelenir ve bu doğrultuda başvurularınız işleme sokulur.

Kredi derecelendirmeniz yapılırken bu durumu etkileyecek faktörler arasında krediyi geri ödeyebilme, faiz, mevcut kredi sınırının oranları, tüketim alışkanlıkları ve mevcut borç oranları göz önünde bulundurulur. Ülkeler arasında kredi notu derecelendirmesi kendi içlerinde çeşitli farklılıklar göstermektedir.

Şirket Kredi Notu Derecelendirmesi

Şirketlerin kendilerine ait kredi notu derecelendirmeleri, potansiyel yatırımcılar için tahvil gibi kredi kağıtları üzerinde mali göstergelerin simgesidir. Derecelendirmeler Standart & Poor’s, Moody’s ve Fitch Ratings gibi kredi notu değerlendirmesi yapan kuruluşlar tarafından ele alınır.

Ülke Kredi Notu Derecelendirmesi

Devlet kredi notu derecelendirmesi, egemen bir hukuksal varlığın, bir devletin kredi derecelendirmesi işlemlerini kapsar. Devlet derecelendirmeleri, ülke içerisindeki yatırım oranlarının risk seviyelerini de ifade eder ve politik riskleri her zaman hesaba katarak bu derecelendirmeleri yapar.

Yabancı ülkede yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar tarafından kullanılır. Derecelendirme aynı zamanda politik risk, ekonomik risk gibi bileşenleri de içinde barındırır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here