Türk Sağlık-Sen üyesi 50 kişilik ufak bir grup, Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde sağlık personellerinin çalışma ortamlarını ve koşullarını protesto etti. Ellerinde büyük pankartlar taşıyan grup adına Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci tarafından önemli bir basın açıklaması yapıldı.

Önder Kahveci, yapmış olduğu basın açıklamasında, 13 Mart Cuma günü sağlık çalışanlarını iş bırakma eylemine çağırarak, “Hayatlarımızdan büyük fedakarlıklar yaparak verdiğimiz sağlık hizmetlerinin maddi ve manevi olarak karşılığını alamamaktayız. Bu konuda herhangi bir çözüm üretilmiyor. Sendikalara ve derneklere çağrıda bulunarak Tıp Bayramı’ndan bir gün önce 13 Mart Cuma günü sağlık çalışanlarının hizmet vermesini durduracağız. Bu bir grev ve iş bırakma eylemidir. Bunu sizlere buradan açıklıyorum. Kararımız dün kesinleşmiştir.” dedi.

Sağlık çalışanlarının sorunlarının giderek arttığını vurgulayan Önder Kahveci, “Şiddet, ağır iş şartları, yoğun nöbetler ve haksızlık dolu uygulamalar sebepleri ile sağlık personelleri artık hizmet veremeyecek hale getirilmiştir. Yıpranma payı verilmesi ve lisans tamamlamanın hayata geçirilmesi konusunda elle tutulur hiçbir adım atılmamıştır. Türk doktorlarının problemleri sürekli olarak görmezden gelinmektedir. Asistanlar 36 saate kadar uzayan nöbetler yüzünden zor günler geçirmektedir. Aile hekimlerimize ise cumartesi günleri nöbeti verilmekte olup pazar günü de çalışmaları istenmektedir. Memurlar görmezden gelinmektedir. Sağlık hizmetlerinde görev yapmakta olan doktorumuzdan hemşiremize ve hatta sağlık teknisyenimize kadar her birinin farklı sıkıntıları vardır. ifadelerini dile getirdi.

Tıp Bayramı’nda da grevlerini sürdüreceklerini belirten Kahveci, “Çalışanların talepleri sürekli olarak yok sayılmaktadır. Bu konuda gerekli sabrı gösterdiğimizi düşünüyorum. Dertlerimiz artık altından kalkılamayacak noktaya ulaşmıştır. 13 Mart tarihinde bu vurdumduymazlıklara karşı işi bırakıyoruz. 14 Mart Cumartesi günü de bu kararlılığımızı sürdürerek iş bırakmıyoruz. Sağlık personellerinin sorunlarına dikkatleri çekerek çözümler isteyeceğiniz. 500 bin sağlık personelinin haklı taleplerini aynı gün aynı anda hep birlikte dile getirelim” şeklinde konuştu.

14 Mart Tıp Bayramı Neden Kutlanıyor?

Türk milleti olarak her konudaki başarılarımız Tıp alanında da bulunmaktadır. Fakat tarih içerisinde birçok buluş ve gelişmeyi kaydetmemiş ve daha sonraki ilerleyen yıllarda da bilim adamlarının kendi buluşları gibi gösterdikleri bu gelişmeleri kabul etmek durumunda kalmışızdır. Çiçek aşısının uygulamalı yapılması, yoğurt bakterilerinin üretimi gibi durumlar bunlara en iyi örneklerdir. Tüm bunlara rağmen tarihin silemediği gerçeklerde bulunmaktadır.

Asya Türklerinden büyük Türk hekimi İbni Sina, pek çok tıp öğrencisi yetiştirmiş, sağlıklı ilgili engin ve değerli bilgileri uzun yıllar boyunca Tıp okullarında okutulan ders kitaplarına sokarak, El-Kanun fi’t-Tıb, Kitabü’l-Necat, Kitabü’ş-Şifa gibi eserleri dünyaya kazandırmıştır. Selçuklular devrinde II. Kılıçaslan’ın kızı Gevher Nesibe Sultan’ın adını taşımakta olan Gevher Nesibe Tıp Sitesinin 1206 yılında kurulduğunu ve birtakım hastalara çözümler bulunarak yeni hekimler yetiştirildiğini biliyoruz.

Selçuklular döneminden sonra Osmanlılar bilim ve kültüre verdikleri değer sonucunda medreselerde tıp eğitimleri vermeye başladılar. Örneğin yeni bir çağ açarak çağ kapatan Fatih’in hocası Akşemseddin hazretleri tıp iliminde de kendisini yetiştirerek, bulaşıcı hastalıklar üzerine çalışmalarını geliştirmiştir. Araştırmaları sonucunda Maddet-ül-Hayat adlı eserinde, hastalıkların kendi başına ortaya çıktığını sanmanın yanlış olduğunu ve bulaşıcı hastalıkların varlığının inkar edilemez olduğunu vurgulamıştır. Bulaşmanın gözle görülemeyecek kadar küçük tohumlar vasıtasıyla olduğunu da söyleyerek, bundan tam 500 yıl önce mikrobun ilk tarifini yapmıştır.

1827 yılında Osmanlı Padişahı II. Mahmut Yeniçeri ocağını kaldırarak Nizamıcedit adı altında yeni bir ordu kurulduğunda devrin Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi’nin göstermiş olduğu lüzum üzerine ordunun sıhhi ihtiyaçlarının karşılanması için modern Tıp okulu açılmasına karar verildi. 14 Mart 1827 yılında Şehzadebaşındaki Tulumbacılar Konağının üst katına Tıphane ve Cerrahhane açılmış oldu. Tıp mesleğinin diğer mesleklerden daha önce modern eğitime geçtiği tarih olan 14 Mart hala “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here